• Всички наши взаимоотношения се основават на честност и почтеност и това няма да се промени никога.
  • Ние сме ориентирани към постигане на резултати.
  • Ние сме отборен играч – при нас не съществува думата „его“. Конфронтацията не е удачна.
    Ние ценим лоялността – както към Fairfax, така и към нашите колеги.
  • Ние сме трудолюбиви, но не за сметка на нашите семейства.
  • Ние винаги сме отворени за нови възможности, но акцентираме върху защитата от загуби и търсим начини за намаляването им.
  • Ние сме предприемчиви, но насърчаваме само премереното поемане на риск. Допустимо е да правим грешки, но би следвало да не ги повтаряме.
  • Ние никога няма да заложим бъдещето на компанията ни във връзка с проект или придобиване.
  • Вярваме, че работата трябва да е и забавление!