Застраховката покрива всички или част от служителите на дадена компания по време на бизнес пътувания в чужбина. Осигурява защита при различни непредвидени неприятни ситуации, свързани със здравето, личните вещи или със самото пътуване на служителя. Застраховката се сключва за период от една година и покрива многократни пътувания.

Можете да купите застраховката като самостоятелен продукт или в пакет с покритията по Групова застраховка Злополука и Критично заболяване или Групова застраховка Трудова злополука.

Предназначена за:

 • Малки, средни и големи корпоративни клиенти, чиито служители пътуват в чужбина
 • Фирми от всички икономически сектори
 • Служители от всички рискови класове

Покрити рискове:

 • Спешни медицински разноски в резултат на злополука или заболяване
 • Асистанс услуги 24/7
 • Разходи за издирване и спасяване
 • Смърт от злополука
 • Пълна трайна и частична трайна загуба на трудоспособност от злополука
 • Загуба и забавяне на багаж
 • Забавяне, отмяна или промяна на пътуване
 • Разходи за пътуване на заместващ колега
 • Лична отговорност
 • Разходи за спешни зъболекарски услуги
 • Правни разноски
 • Загуба на пари и лични документи
 • Защита на дома при пътуване в чужбина

Предимства:

 • Улеснено администриране. Застраховката се сключва на база очакван брой командировъчни дни
 • Възможност за комбинирано покритие за бизнес и лични пътувания
 • Изравняване на премията в края на срока на застраховката
 • Валидна в цял свят
 • Възможност за различни комбинации на покрития и застрахователни суми за отделни групи служители
 • Спестява необходимостта от издаване на индивидуални полици за всяко пътуване