Застраховката предлага покритие съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите, за риска “трудова злополука”(ал.2). Служителите от всички рискови класове са покрити в работно време, включително пътуването от/до работното място.

Предназначена за:

 • Малки, средни и големи корпоративни клиенти
 • Фирми от всички икономически сектори
 • Служители от всички рискови класове

Предимства:

 • Възможност и за разширение на обхвата на застраховката с различни допълнителни покрития
 • Покритието е валидно в цял свят
 • Възможност застраховката да се комбинира с покритие по Групова застраховка Бизнес пътуване в чужбина
 • Улеснено администриране и изравняване на премията в края на срока на застраховката

Покрити рискове:

 • Основно покритие:
  • Смърт вследствие на трудова злополука
  • Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука
  • Временна неработоспособност вследствие на Трудова злополука
  • Разходи за преквалификация
  • Разходи за погребение
  • Разходи за инвалидна количка
 • Допълнителни покрития:
  • Увеличено обезщетение за риска „Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука“
  • Медицински разходи вследствие на трудова злополука
  • Дневни пари за болничен престой вследствие на трудова злополука
  • Домашно възстановяване след болничен престой вследствие на трудова злополука
  • Разходи за Личен асистент при загуба на работоспособност вследствие на Трудова злополука