Застраховка, предназначена за служители от всички рискови класове на корпоративни клиенти. Предлага 24 часово покритие и осигурява финансова защита за служителите при различни рискове свързани със злополука, както и за някои рискове свързани  със заболяване. 

Предназначена за:

 • Малки, средни и големи корпоративни клиенти
 • Фирми от всички икономически сектори
 • Служители от всички рискови класове

Покрити рискове:

 • Смърт от злополука
 • Пълна трайна и частична трайна загуба на трудоспособност от злополука
 • Временна загуба на трудоспособност от злополука
 • Медицински разноски
 • Разходи за погребение
 • Разходи за преквалификация
 • Разходи за инвалидна количка
 • Дневни пари за болничен престой при злополука и заболяване
 • Домашно възстановяване след болничен престой
 • Фрактури
 • Разходи за личен асистент
 • Обезщетение при кома
 • Хирургична намеса при злополука и заболяване
 • Критични заболявания

Предимства:

 • Улеснено администриране на полиците
 • Без изискване за предоставяне на медицински документи при сключване на застраховката
 • Изравняване на премията в края на срока на застраховката
 • Възможност за различни комбинации на покрития и застрахователни суми за отделни групи служители
 • Възможности за избор на време на действие на покритието: 24 часа; само по време на изпълнение на служебни дейности; извън работно време; при пътуване в чужбина