Широко покритие за загуба или повреда на товари по време на превоз, с териториален обхват – цял свят.

Предназначени за:

  • Търговски и промишлени предприятия
  • Компании в сферата на търговията
  • Логистични компании, превозвачи и спедитори

Предмет на застраховане:

  • Всички видове товари, стоки, вещи или оборудване, собственост на застрахования
  • Товари, собственост на трети лица, по време на превоз

Покрити рискове:

  • Природни и катастрофични рискове
  • Сблъсък или пътно-транспортни произшествия
  • Кражба или грабеж