Специализирана застраховка отговорност за покритие на телесни повреди и материални вреди към трети лица, свързани с пристанищни дейности.

Предназначени за:

  • Оператори на терминали
  • Пристанищна администрация

Покрити рискове:

  • Телесни повреди и материални вреди на трети лица, свързани с пристанищни дейности
  • Разходи за защита и съдебни разходи
  • Премахване на отломки, за които застрахованият е отговорен по закон