Комплексно застрахователно решение за компании, които събират, съхраняват или обработват лични данни, осигуряващо покритие срещу кибер атаки и физическа кражба на данни.

Предназначени за:

Потенциалните клиенти за Кибер отговорност са всяко дружество, което съхранява, обработва или разпространява данни, защото е изложено на риск от кибер атака или физическа кражба.

Предимства:

  • Покритие както за застрахования, така и за засегнатите трети лица.
  • Разходи за съдебна защита

 

Покрити рискове:

  • Отговoрност за нарушаване сигурността на данни
  • Административни задължения
  • Разходи, свързани със загуба на репутация и предприемане на ответни мерки

Избираеми разширени покрития:

  • Отговорност за мултимедия
  • Кибер изнудване за лични данни
  • Прекъсване на компютърна мрежа