Застраховка „Отговорност за замърсяване“ осигурява  покритие на Застрахования срещу искове, които произтичат от замърсяване.

Предназначени за:

 • Производствени дейности
 • Строителство
 • Енергетика и комунални услуги
 • Транспортна дейност, складове

Покрити рискове:

 • Разходи за почистване
 • Разходи за намаляване или предотвратяване на екологично замърсяване
 • Щета върху биоразнообразието
 • Разходи за възстановяване
 • Телесно нараняване или имуществена щета
 • Съдебни разноски

Предимства:

 • Възможност за покритие на внезапно или постоянно замърсяване
 • Широкообхватно покритие с минимални изключения по застраховката