Застрахователните ни продукти осигуряват широко покритие за материални вреди на индустриално и бизнес имущество. Предлагаме също застрахователно покритие за Прекъсване на дейността и Авария на машини.

Предназначени за:

 • Търговски и промишлени предприятия
 • Здравни заведения
 • Медии и телекомуникационни компании
 • Обществени институции и административни сгради

Покрити рискове:

 • Застрахователни продукти на база Наименовани рискове или Всички рискове
 • Възможност за покритие на Тероризъм

Предмет на застраховане:

 • Сгради и съоръжения
 • Движимо имущество
 • Ценности
 • Машини и оборудване
 • Стоки и материални запаси
 • Прекъсване на дейността - фиксирани разходи и загуба на печалба