Ние правим всичко възможно, за да получите обслужване на най-високо ниво. Ако все пак имате забележки или оплаквания, моля свържете се с:

“Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България”
бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2
ФеърПлей Бизнес Център
гр. София 1407, България

Е-mail: complaints@colonnade.bg
Телефон: + 359 2 930 93 30

За да можем да удовлетворим Вашата молба във възможно най-кратък срок, моля посочете номера на Вашата застрахователна полица, претенция или и двете. Ние ще се постараем да разрешим всеки проблем или трудност, които са възникнали. Ако все пак не останете напълно удовлетворен, Ваше право е да се обърнете към Комисията за Финансов надзор на Република България, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, на следния адрес:

гр. София 1000, ул. "Будапеща" № 16.