Застраховка „Пътуване в България“ ще Ви защити по време на Вашето пътуване и престой до и на територията на Република България, независимо дали пътувате по работа или за удоволствие.

Покрити рискове

 • Разходи за забавяне на полета повече от 4 часа
 • Разходи за забавяне на багаж повече от 4 часа
 • Загуба, кражба или повреда на багаж
 • Смърт от злополука
 • Трайна загуба на трудоспособност от злополука
 • Гражданска отговорност към трети лица

 

Предимства

 • Сключване на застраховката online
 • Застраховката може да бъде закупена, както със самолетния билет, така и  самостоятелно
 • Високи обезщетения
 • Конкурентна цена
 • Бърза ликвидация при щети