Ей Ай Джи прехвърли застрахователните си операции в България на Феърфакс

1.7.2017 г.

Американският застраховател „Ей Ай Джи“ сключи стратегическо партньорство с „Феърфакс Файнаншъл Холдингс Лимитид” (Феърфакс), съгласно което изцяло притежаваното дъщерно дружество на Феърфакс, „Колонад Иншурънс Ес Ей”, придобива  застрахователните операции на „Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)“.

„Колонад Иншурънс Ес Ей“ е дружество регистриранo в Люксембург и е собственост на „Феърфакс Файнаншъл Холдингс Лимитид“ („Феърфакс“), компания листвана на фондовата борса в Торонто. Чрез дъщерните си дружества „Феърфакс“ сключва широка гама от договори в областта на имущественото застраховане и застраховане на отговорности, както и презастрахователни договори в редица региони, в това число Канада, САЩ, Европа и Азия. Феърфакс има стабилни финансови показатели, като през 2016г. холдингът записва брутни премии в размер на 9.5 млрд. щ.д, разполага със собствен капитал в размер на 11.8 млрд. щ.д. и оперира с активи в размер на 43.2 млрд. щ.д

През октомври 2016г. Феърфакс обяви стратегическото си партньорство с „Ей Ай Джи“, включващо придобиването от Феърфакс на подразделенията на „Ей Ай Джи“ в Аржентина, Чили, Колумбия, Уругвай, Венецуела, и Турция, както и придобиването на оперативните активи и правата за подновяване на застрахователните договори на „Ей Ай Джи“ в България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия.

В края на месец май 2017г. „Ей Ай Джи“ приключи продажбата на застрахователните операции на своя клон в България на „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България”. Считано от 01 юни „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България” ще администрира от името на „Ей Ай Джи“ действащите полици, сключени с „Ей Ай Джи“. Покритието по полиците ще продължава да бъде предоставяно от “Ей Ай Джи“ до тяхното изтичане. След изтичането на полиците „Ей Ай Джи“ няма да прави предложения за подновяване, защото не продължава своята пряка застрахователна дейност в България. Условията за подновяване ще бъдат предлагани от Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България”.

Като част от същата сделка, служителите на „Ей Ай Джи“ също бяха прехвърлени в „Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България”. По този начин клиентите получават непрекъснатост на застрахователната услуга. Опитният екип ще осигури плавен преход за клиентите и ще бъде ангажиран с предоставянето на първокласно обслужване и иновативни застрахователни решения за всички партньори и клиенти на Колонад.