Колонад Иншурънс (Колонад) е застрахователна компания, базирана в Люксембург, развиваща дейност в сферата на общото застраховане. Колонад е изцяло собственост на Fairfax и е учреден с цел стратегическо разширение на застрахователния бизнес на Fairfax в страните от Централна и Източна Европа. 

Колонад е лицензиран застраховател по 17 от 18 задължителни класове в Oбщото застраховане (с изключение на 10 – Гражданска отговорност на автомобилистите). Колонад е лицензиран да предоставя застрахователни услуги на територията на всички страни-членки на Европейския Съюз. В момента компанията поддържа и прогнозира поддържането на силен коефициент на платежоспособност, доста над необходимите нива. Презастраховането на Колонад е осигурено от водещи презастрахователи с първокласни финансови гаранции - Swiss Re, Hanover Re, Munich Re, BRIT, AWAC, Lloyd’s syndicate, AIG.

Колонад развива дейността си чрез клонове в България, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Полша, както и оперира чрез дъщерно дружество в Украйна. Колонад разполага с над 450 опитни специалисти.

Ние предлагаме продукти както за частни лица, така и за корпоративни клиенти. Имаме рейтинг за финансова стабилност А- за три години. Регистрираният ни капитал е 9 500 000 евро.

Клоновете работят на децентрализирана основа, но имат силна корпоративна култура, в която се споделят добрите практики. Експертите във всяка държава вземат решения за поемане на риск, съгласно съответната им оторизация. 

Управителен съвет

 • Peter Csakvari - Управител
 • John Ockenden - Главен актюер и Главен риск мениджър
 • Andras Sellyei - Финансов Директор
 • Babette Chambre - Ръководител Съответствие със законодателството
 • Julien Immelé - Ръководител отдел Вътрешен одит

Борд на Директорите

 • Bijan Khosrowshahi - Председател на Борда
 • Jean Cloutier - Член на Борда
 • Peter Csakvari - Член на Борда
 • Frederick Gabriel - Член на Борда
 • Leo de Waal - Член на Борда
 • Marnix Ernst Wielenga - Член на Борда

Eксперти с дългогодишен опит

 • Венислав Йотов - Управител 
 • Яница Адреева - Мениджър Финанси 
 • Деница Гергова - Мениджър индивидуално застраховане 
 • Емануил Иванов - Мениджър корпоративно застраховане
 • Емил Христов - Риск Инженер 
 • Спас Алексиев - Мениджър Ликвидация на щети 
 • Ани Каменова - Координатор съответствие със законодателството и международните застрахователни програми 


Fairfax

Застрахователен и Презастрахователен портфейл на Феърфакс Файненшъл Холдинг Лимитид (Fairfax Financial Holdings Limited) е международна финансова компания, основана през 1985 г. Тя търгува на Фондовата Борса в Торонто (Канада) чрез своите дъщерни застрахователни дружества. Fairfax предлага широка гама от застрахователни продукти – имуществено застраховане, застраховки отговорности, както и презастраховане на територията на Канада, САЩ, Европа и Азия. Fairfax има стабилни финансови показатели. През 2016 г. холдингът записва брутни премии в размер на 9.5 млрд. щ.д, разполага със собствен капитал в размер на 11.8 млрд. щ.д. и оперира с активи в размер на 43.2 млрд. щ.д. 

Феърфакс Файненшъл Холдинг Лимитид е световен лидер в застрахователните и презастрахователни услуги. През 2015 г. Застрахователният синдикат Лойдс, базиран в Лондон, Великобритания, посочи Fairfax като застрахователят, разполагащ с петия най-голям застрахователен подписвачески капацитет, възлизащ на повече от 1.38 млрд. британски паунда (или около 1.76 млрд. евро). 

 • Феърфакс Файненшъл Холдинг Лимитид заема осмо място по големина в САЩ в сферата на корпоративното застраховане. 
 • Американската компания Odyssey Re, също член от голямото семейство на Феърфакс Файненшъл Холдинг Лимитид, е една от двадесетте най-големи презастрахователни компании, опериращи в сферата на общото застраховане. 
 • Канадската компания Northbridge, която е член на групата Fairfax, е петата най-голяма застрахователна компания за корпоративни рискове в Канада. 
 • Дружество Brit Insurance, което оперира в Обединеното Кралство, и е един от водещите застрахователи на Синдиката Лойдс, се присъеди към холдинга на Fairfax през Февруари 2015 г. 
 • Друг член на семейството на Fairfax е гръцката застрахователна компания Eurolife Insurance, която се присъедини към групата през Декември 2015 г. 
 • През октомври 2016 г. се сключи стратегическо партньорство с AIG за придобиване на филиали на AIG в Аржентина, Чили, Колумбия, Уругвай, Венецуела и Турция, и закупуване на оперативни активи на AIG и права за подновяване в България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Fairfax е и ще бъде стратегически мрежов партньор на AIG, който ще обслужва клиентите на компанията по международни застрахователни програми в изброените по-горе страни. 
 • Фокусът на Fairfax e да развие дъщерното си дружество Колонад Иншурънс Ес Ей в застрахователна компания, предоставяща първокласно обслужване и иновативни застрахователни решения  на своите клиенти в страните от Централна и Източна Европа. 

Нашите принципи

 • Всички наши взаимоотношения се основават на честност и почтеност и това няма да се промени никога. 
 • Ние сме ориентирани към постигане на резултати. 
 • Ние сме отборен играч – при нас не съществува думата „его“. Ние ценим лоялността – както към Fairfax, така и към нашите колеги. 
 • Трудолюбиви сме, но не за сметка на нашите семейства. 
 • Винаги сме отворени за нови възможности, но акцентираме върху защитата от загуби на капитала и търсим начини за намаляването им. 
 • Предприемчиви сме, но насърчаваме само премереното поемане на риск. Допустимо е да правим грешки, но не бива да ги повтаряме. 
 • Никога няма да заложим бъдещето на компанията ни във връзка с даден проект или придобиване на друга компания. 
 • Вярваме, че работата трябва да е и забавление!