Ние от Колонад винаги се стремим да ви предоставим високо качество на обслужване.

В случай, че имате проблеми с нашите услуги, може да се свържете с нас: 

  • Имейл: complaints@colonnade.bg
  • Телефон: + 359 2 930 93 30
  • Адрес: София, бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2
    ФеърПлей Бизнес Център
    ПК: 1407

За да можем да разгледаме бързо вашето оплакване, когато се свържете с нас посочете номера на вашата застрахователна полица, на претенцията (щетата) или и двете. Ще се постараем да разрешим всеки възникнал проблем.

Ако не останете удовлетворени от начина, по който сме решили вашето оплакване, имате право да се обърнете към Комисията за Финансов надзор на Република България, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, на следния адрес: гр. София 1000, ул. "Будапеща" № 16.