Застраховки Злополука и Бизнес пътуване в чужбина за служители на корпоративни клиенти

24 часа покритие по злополука и критично заболяване за служители

Покритие в цял свят за бизнес пътувания на всички ваши служители

Покритие в работно време и пътуване от/до работното място за  всички ваши служители