Платежоспособност II

Във връзка с новите регулации по отношение на прилагането на Европейската директива „Платежоспособност II“ (“Solvency II”), влезнали в сила от 1.01.2016 г., всички Застрахователни и Презастрахователни компании, опериращи в рамките на Европейския съюз, се задължават да предоставят публично-достъпни отчетни данни. Един от документите, които Колонад Иншурънс Ес Ей се задължава да подготвя на годишна база e Отчетът за платежоспособност и финансово състояние (“SFCR”), който можете да изтеглите в този раздел. 


2023

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2023

свалете

2022

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2022

свалете

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2022

свалете

2021

Колонад Иншурънс Ес Ей – Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2021 г.

свалете

Колонад Иншурънс Груп Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2021 г.

свалете

2020

Колонад Иншурънс Ес Ей – Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2020 г

свалете

Колонад Иншурънс Груп Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2020 г.

свалете

2019

Колонад Иншурънс Ес Ей – Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2019 г

свалете

Колонад Иншурънс Груп - Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2019 г.

свалете