Завеждане на щета

Регистрирането на щета може да е стресиращ процес, независимо дали се отнася за вашия дом или бизнес. Обикновено се налагат много телефонни обаждания и попълване на документи. Ето защо ние опростихме процеса. Завеждането на щета е бързо и лесно с нашата нова функционалност за щети онлайн. Може да регистрирате щета, когато ви е удобно (24/7), само с няколко лесни стъпки.

Регистрирай щета онлайн

Защо регистрирането на щета е важно

Никой не иска да си губи времето с попълването на документи за щети. Все пак, ако ви се налага да заведете щета, то най-добре процесът да бъде възможно най-гладък. Прочетете нашите полезни съвети за да регистрирате по-бързо и лесно щета, което ще редуцира времето за получаване на обезщетение.

Какво е необходимо за да регистрирате щета:

 • Кратко описание на събитието. Разкажете накратко за случилото се във връзка щетата, която декларирате.
 • Каква е вашата застрахователна претенция? Избройте вашите щети и съответните суми.
 • Доказателство за щета. Приложете документ, който удостоверява настъпилото събитие.

Вижте изискуемите документи, които са необходими при заявяването на различни видове щети.

Заяви своята щета

Стараем се завеждането на щета да бъде безпроблемно. За да разгледаме вашата претенция, ние трябва да прегледаме и вашата полица. Ще ни е необходима следната информация:

 • Номер на полица (номерът на вашата полица е посочен в документите, които сте получили при сключването на застраховка)
 • Документи, които дават повече информация за щетата
 • Ваши банкови детайли (IBAN)
 • Телефон за връзка
Регистрирай щета онлайн


Други начини за регистриране на щета

Можете да заявите щета като ни изпратите e-mail (claims@colonnade.bg) или по традиционния начин – по пощата на адрес:

Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България

бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2

ФеърПлей Бизнес Център гр. София 1407, България

Можете да използвате нашите формуляри тук.

Списък с необходими документи при щети

За да обработим възможно най-бързо вашата щета, трябва да получим изискуемите документи. Ако все още нямате налични всички документи, това не е проблем. Можете да предявите претенция и да я допълните, когато имате още документи.

Можете да изпратите очакваните документи и на e-mail (claims@colonnade.bg) или по пощата на адрес:

Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България
бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2
ФеърПлей Бизнес Център
гр. София 1407, България

За да видите пълния списък с документи за вашата щета, моля натиснете по-долу. 

 • Копие на презаверени самолетни билети (Документа за анулиране на полет в оригинал)
 • Копие на таксата за анулиране
 • Копие от потвърждението за закъснение / анулиране, предоставено от съответната авиокомпания
 • Копие от самолетни билети / бордни карти
 • Копие за документа за възстановяването на сумата, предоставено от съответната авиокомпания (отмяна на пътуване)
 • Копие от договора за пътуване (при пътуване чрез туристическа агенция)
 • Копие на касови бележки или фактури за откраднати или повредени лични вещи или багаж
 • Копие на документа закъснял багаж или от документа, удостоверяващ загубен багаж на съответната авиокомпания.
 • Копие на самолетни билети / бордни карти
 • Касов бон или фактура за ремонт в оригинал
 • Снимки на повредените вещи
 • Копие на официалния документ за повреда (или загуба) на багаж (например документ от полицията, протокол за загубен или повреден багаж (т.нар. PIR – Property Irregularity Report) и т.н.)
 • Списък на откраднатите/повредените вещи включително и тяхната цена и година на закупуване
 • Касови бележки (в оригинал) за необходимите и направените разходи по време на съответното забавяне на полета
 • Медицински документи
 • Служебна бележка от полицията или прокуратурата (постановление на компетентния орган)
 • Касови бележки или фактури в оригинал
 • Документ посочващ бенефициента
 • Копие от документ за самоличност на бенефициента
 • Смъртен акт в оригинал (протокол от аутопсия, ако има такъв)
 • Резултат от кръвен тест за алкохол
 • Потвърждение за застраховка 
 • Копие от медицински доклади, касови бележки / фактури за допълнителни разходи в случай на злополука / нараняване
 • Копие от официален документ от компетентен орган (напр. служебна бележка от полцията и др.)
 • Касови бележки или фактури за лечение в оригинал
 • Копие от съответния медицински доклад (от чужбина)
 • Копие от епикриза, амбулаторен лист и друга медицинска документация (вкл. дата и диагноза)
 • Служебна бележка от полицията (постановление на компетентния орган) в случай на влизане с взлом, кражба или вандализъм
 • В случай на пожар - служебна бележка от пожарната
 • Доказателства за вашата претенция (снимки, разписки, фактури)
 • Снимки
 • Ремонтни експертизи
 • Фактура за извършен ремонт
 • Доказателство за покупка
 • Фактура за подмяна на уреда
 • Документ за унищожаване / бракуване

При кражба на портфейл: 

 • Служебна бележка от полицията (постановление на компетентния орган) за кражба или грабеж на портфейла ви
 • Документи, доказващи размера на разходите, свързани с издаването на нови лични документи и карти
 • Доказателства за взлом или грабеж

В случай на загуба или кражба на платежна карта:

 • Служебна бележка от полицията (постановление на компетентния орган) за кражба на платежна карта

При загуба или кражба на ключове:

 • Служебна бележка от полицията (постановление на компетентния орган) за кражба на ключове
 • Документи доказващи разходите на ключарските услуги, подмяна на брави и ключове
 • Паспорт, ваксинационен паспорт, сертификати
 • Ветеринарен доклад
 • Фактура за ветеринарни услуги
 • Снимки на МПС (VIN-номер, ДКН и т.н.)
 • Снимки по МПС (отпред, отзад, по диагонал и т.н.)
 • Снимка на изминатите километри
 • Снимка на повредените части преди свалянето им
 • Копие на поръчката за ремонт с дефиниция на поверените части и приблизителната цена и срок на ремонт
 • Копие на „разбивката“ на ремонта (подробна калкулация на ремонта с включени всички елементи)
 • Копие от документ, доказващ неизправността
 • Снимки на демонтираните повредени части (одобрени от Застрахователя)
 • Снимки на одобрените от Застрахователя нови части
 • Снимки на монтираните (ремонтираните) нови части на МПС-то
 • Копие от касовите бележки или фактура за ремонта (одобрените от Застрахователя елементи за ремонт)
 • Снимки от мястото на инцидента
 • Копие от документа, потвърждаващ тоталната щета на МПС, изготвен от Каско застрахователя или по Гражданска Отговорност. Документът трябва да съдържа: пазарна стойност на превозното средство към деня на повредата, стойността на след катастрофата, подробно изчисление от тоталната щета, размера на обезщетението, изплатено от Каско застрахователя или по Гражданска Отговорност
 • Копие валидната към деня на щетата Каско полица
 • Копие от фактурата за покупка на МПС-то
 • Копие от Свидетелството за регистрация на МПС-то (всички страници)
 • Копие от полицейско доклад

Статус на щетата

Информация за състоянието на претенцията може да бъде получена от отдел Ликвидация на щети:

Често задавани въпроси и полезни съвети

Нашият отдел Ликвидация на щети взе предвид отзивите на клиентите и състави списък с отговори на най-често задаваните въпроси. Моля разгледайте секциите по-долу. Ако не можете да намерите отговора, който търсите, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук за да ви помогнем.

Вашата претенция ще бъде проверена съгласно покритията по полицата ви. Тази верификация, както и нашата проверка за борба с измамите, се извършват бързо. След това се заемаме с обработването на вашата щета. Ние ще бъдем максимално обективни съгласно покритията на полицата ви като спазваме най-добрите практики в бранша.

Можете да заявите щета всеки ден, по всяко време на денонощието, чрез нашата онлайн платформа.

В случай, че искате да разговаряте с нас по телефона, то нашето работно време е от 9:00 до 17:00 в работните дни. Ще бъдете информирани за името и телефона на специалиста, който обработва вашия случай в рамките на 2 работни дни от заявяването на щетата.

Можете да ни изпратите имейл (claims@colonnade.bg) по всяко време, но ние отговаряме само в работното ни време.


Обикновено претенция, която не е зависима от друга страна, се решава много бързо. Щетите, по които има много замесени страни, свързани със спорове за отговорност, може да отнемат по-дълъг период. Уреждането на искове, включващи значителни щети, може да продължи дори години.

Ние ще се постараем да приключим вашата претенция възможно най-бързо и да ви информираме, когато е необходимо.

Специалистът, който обработва вашата претенция, ще ви помоли да предоставите банкови детайли (IBAN) за да бъде извършено плащането.

В случай, че се налага да направим превод на трета страна, е необходимо да ни предоставите писмено потвърждение.

Полезни контакти

Обслужване на клиенти

0700 14 251

Работно време

Работни дни: 9:00 – 17:00

Отдел Ликвидация на щети

claims@colonnade.bg

Работно време

Работни дни: 9:00 – 17:00