Ако не намерите отговор на вашия въпрос тук, не се колебайте да се свържете с нас.

I. Въпроси, свързани с продукти за индивидуални клиенти


Относно застраховка Пътуване в чужбина:

Можете да си купита застраховка "Пътуване в чужбина" онлайн през нашия портал. Плащането на премията е онлайн, с ваша дебитна или кредитна карта.

След като сключите застраховката и платите застрахователната премия, ще получите документите по застраховката на посочен от вас имейл.

В една застраховка може да включите като застраховани лица освен вас, така и вашите спътници по време на пътуването.
Също така можете да сключите застраховката и за други лица, които ще пътуват без вие да пътувате с тях (например за ваши деца, родители или приятели).

Цената на застраховката зависи от следните критерии:

1. Дестинацията, до която ще пътувате

2. Колко дни ще продължи вашето пътуване

3. Колко лица ще включите в покритието по полицата (колко ще са Застрахованите лица) и на каква възраст са

4. Кой застрахователен план сте избрали - Silver, Gold или Platinum

5. Включили ли сте към застраховката и някое от допълнителните покрития

Когато сключвате застраховката, системата ще изиска информация за горните параметри и ще калкулира цената на застраховката автоматично.

Премията по застраховката се плаща еднократно, при сключване на застраховката. В дължимата сума е включен 2% данък върху застрахователната премия (съгласно Закона за данък върху застрахователните премии).

Това е едно от изключенията по застраховката и тези разходи за лечение няма да бъдат покрити.

Застраховката не покрива медицински разноски извършени с цел планирано лечение, както и медицински разноски за състояния, възникнали преди сключването на застраховката.

Застраховката покрива спешни медицински разноски свързани с усложнение на бременност по време на пътуване в чужбина, при условие, че бременните са преди 26-та седмица от бременността.
Не се покриват медицински разноски следствие на усложнение след 26-тата седмица от бременността.

Не е подходяща. Покритието е валидно за пътувания извън територията на Република България и извън страната на постоянно местопребиваване. Не се покриват спешни медицински разноски на територията на България.

Вие можете да сключите застраховката до 14 дни след закупуването на самолетния билет или плащането на резервацията за пътуване (което от двете е направено първо).
Ако сте резервирали или платили вашето пътуване по-малко от 30 дни преди заминаването (last minute), можете да сключите застраховката само в деня, в който сте резервирали или платили пътуването.
Застрахователното покритие за отмяна на пътуване започва от датата на купуване на застраховката и приключва на датата на заминаване, посочена в самолетния билет или в договора за туристическа услуга.

Относно застраховка Защитени гуми „Диана“:

За да може да предявите претенция за спукана гума, е необходимо първо да посетите център за гуми Диана. Необходимо е специалистите там да ви издадат протокол за състоянието на гумата, който ще трябва да ни представите заедно с останалите документи.

За да предявите претенция за щета, е необходимо да ни изпратите попълнено уведомление; протокол, издаден от център за гуми „Диана“; фактура с касов бон за закупените застраховани гуми; фактура с касов бон за закупените нови гуми; копие от талона на колата; снимки на спуканата гума. В зависимост от ситуацията има вероятност да ви бъдат поискани и други документи.

Няма значение в кой център за гуми „Диана“ ще отидете. Която и локация да посетите, специалистите ще могат да ви предоставят протокола, който ни е необходим.

Единственото, което е необходимо, е да ни изпратите на имейл info@colonnade.bg информация за стария регистрационен номер и какъв е новият номер заедно с номера на застрахователната ви полица. Ние ще ви издадем Добавък, който ще бъде неразделна част от полицата.

Относно застраховка GAP

По застраховка EuroGAP могат да бъдат покрити нови МПС от категория М1 (за превоз на хора) или категория N1 (за превоз на товари) с валидно Свидетелство за регистрация на МПС. За МПС по условията на застраховката не се счита МПС, чиято най-висока технически допустима / разрешена (обща) маса надвишава 3 500 кг или цената на придобиване надвишава сумата от 246 000 лв.

В случай на застрахователно събитие (т.е. тотална щета на автомобила), следва да платите цялата оставаща дължима премия (до края на застрахователния период) по застраховка GAP на Застрахователя.

Застраховката се предлага за нови автомобили, до 6 месеца от датата на първата регистрация.

Фактура или договор за покупка-продажба; удостоверение за регистрация, Талон; подробен списък (спецификация) на допълнителното оборудване на автомобила; Валидна Kаско полица, сключена на реалната стойност на автомобила; действителен пробег към датата на оценка на използваното превозно средство.

До 6 месеца от датата на закупуване на вашия автомобил?

Превозни средства, които се използват за договорно превозване на хора срещу заплащане (такси, коли под наем, хотелски и други подобни превози и др.; превозни средства със специален режим (линейки, пожарни, полицейски автомобили и др.); превозни средства, използвани за договорно или друго наемане на трети лица, освен когато са застраховани от лизингополучателя на превозното средство и са регистрирани като собственик в талона; превозни средства, на които всеки идентификатор (рама и т.н.) е променен или премахнат, или върху който е променян пробегът на превозното средство или датата на първо влизане в експлоатация на превозното средство; превозни средства, които не са одобрени за експлоатация по пътищата в България; превозни средства, които са били индивидуално внесени в България (освен ако не им е било предоставено изключение за сключване на застраховка от Колонад Иншурънс Ес Ей).

Можете да купите застраховката GAP през нашия онлайн портал или да се обърнете към вашия застрахователен брокер.

Застрахователната сума е фактурната стойност за нови автомобили, a за употребявани - е действителната стойност от Каско застраховката

При прехвърляне на собствеността на МПС, първоначалният собственик (застрахованото лице) може да си възстанови пропорционална част от платените премии от момента на прехвърлянето (в съответствие с данните, въведени в талона на автомобила), като подаде към Застрахователя по застраховка EuroGAP искане за прекратяване на полицата и частично връщане на платената премия. Съществува и възможност застраховката да бъде прехвърлена на новия собственик на МПС.

Тотална щета в случай на ПТП, кражба, пожар и природни бедствия.

При сключване на застраховка, както и в случай на застрахователно събитие, ние определяме цената на превозното средство по методология на AutoExpert International.

GAP Застраховката се прекратява с изтичане на посочения в полицата срок. Той обаче може да прекрати и по-рано в случай на застрахователно събитие – тотал щета; в момента на промяна на собствеността на превозното средство или друго прекратяване на договора съгласно действащото законодателство.

Когато са изминали над 6 месеца (181 дни) от деня на първата регистрация на МПС, то вече не се счита за ново по застраховка GAP.

Разликата между покупната цена на автомобила и негова актуална стойност се увеличава с времето. Най-голям е рискът за клиента, ако претърпи тотална щета на 5-тата година. Т.е. максималната полза от застраховката е именно в края на периода. Съветваме да сключите застраховката за срок по-голям от 3 години.


II. Въпроси, свързани с продукти за корпоративни клиенти:

За въпроси и оферти, свързани с нашите продукти за корпоративни клиенти, моля пишете ни на info@colonnade.bg или се свържете с нас на тел. 02/ 930 93 30.