Като от един от малкото застрахователи на Българския застрахователен пазар, Колонад Иншурънс Ес Ей притежава рейтинг А- (Excellent) за финансова стабилност, даден й от Международната кредитна агенция A.M.Best

  • Колонад Иншурънс Ес Ей е застрахователна компания базирана в Люксембург, развиваща дейност в сферата на общото застраховане, изцяло собственост на Fairfax и учредена с цел стратегическо разширение на застрахователния бизнес на Fairfax в страните от Централна & Източна Европа.
  • Колонад Иншурънс Ес Ей наброява над 400 професионалисти в страните от Централна и Източна Европа, в които оперира и записва над 100 млн. евро брутен премиен приход.
  • Колонад Иншурънс Ес Ей развива дейността си чрез клонове в България, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Полша, както и оперира чрез дъщерно дружество в Украйна.
  • Колонад Иншурънс Ес Ей е лицензиран застраховател по 17 от 18 задължителни класове в Oбщото застраховане (освен клас 10 – Гражданска отговорност на автомобилистите).
  • Колонад Иншурънс Ес Ей е лицензиран да предоставя застрахователни услуги на територията на всички страни-членки на Европейския Съюз.
  • Презастраховане, осигурено от водещи презастрахователи с първокласни финансови гаранции - Swiss Re, Partner Re, Munich Re.

 

Colonnade Insurance Annual Accounts with Directors´ Report and PwC Opinion 2020