Във връзка с новите регулации по отношение на прилагането на Европейската директива „Платежоспособност II“ (“Solvency II”), влезнали в сила от 1ви Януари 2016г., всички Застрахователни и Презастрахователни компании, опериращи в рамките на Европейския съюз, се задължават да предоставят публично-достъпни отчетни данни. Един от документите, които Колонад Иншурънс Ес Ей се задължава да подготвя на годишна база e Отчетът за платежоспособност и финансово състояние (“SFCR”), който можете да изтеглите в този раздел.

Колонад Иншурънс Груп - Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2020 г.

Колонад Иншурънс Груп - Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2020 г.

Колонад Иншурънс Ес Ей – Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2020 г

Колонад Иншурънс Ес Ей – Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2019 г

Колонад Иншурънс Груп - Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2019 г.

Колонад Иншурънс Ес Ей – Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2018 г

Колонад Иншурънс Груп - Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2018 г.

Колонад Иншурънс Ес Ей – Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2017 г.

Колонад Иншурънс Груп - Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2017 г.

Колонад Иншурънс Ес Ей – Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2016 г.

Колонад Иншурънс Груп - Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2016 г.