Тъй като наша цел е да Ви предоставим най-доброто обслужване, при настъпване на щета Ви молим да ни уведомите възможно най-бързо.

За завеждане на щета по полица на физическо лице :

Моля да попълните приложеното тук уведомление за застрахователно събитие и да ни го изпратите на имейл адрес: claims@colonnade.bg или на адрес:

бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2
ФеърПлей Бизнес Център
гр. София 1407, България
За отдел "Ликвидация на щети"

За завеждане на щета по полица на юридическо лице:

Моля да се обърнете към Вашия брокер или на имейл адрес: claims@colonnade.bg !

 

При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Пътуване в чужбина“, моля незабавно се обадете на асистиращата компания, както следва:

За служители на бизнес клиенти: тел. +359 2 921 01 00

За физически лица:

  • Ако сте закупили застраховката си преди 15.01.2018 г.: тел. +359 2 988 66 00
  • Ако сте закупили застраховката си след 15.01.2018 г.: тел. +359 2 921 01 00