Тъй като наша цел е да Ви предоставим най-доброто обслужване, при настъпване на щета Ви молим да ни уведомите възможно най-бързо.

За завеждане на щета по полица на физическо лице :

Моля да попълните приложеното тук уведомление за застрахователно събитие и да ни го изпратите на имейл адрес: claims@colonnade.bg или на адрес:

бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2
ФеърПлей Бизнес Център
гр. София 1407, България
За отдел "Ликвидация на щети"

За завеждане на щета по полица на юридическо лице:

Моля да се обърнете към Вашия брокер или на имейл адрес: claims@colonnade.bg !

При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Пътуване в чужбина“, моля незабавно се обадете на асистиращата компания, както следва:

Тел. +359 2 921 01 00 (За служители на бизнес клиенти и за физически лица)