С нас можете да се свържете на следния адрес:

Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България
бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2
ФеърПлей Бизнес Център
гр. София 1407, България

ЕИК: 204603407

Телефон: +359 2 930 93 30
Електронна поща: info@colonnade.bg


За клиенти ползващи Застраховка „Пътуване в чужбина“

Нашата Асистънс компания ще Ви предостави незабавна 24-часова помощ, 365 дни в годината, когато сте извън България. За да се свържете с тях, моля обадете се на нашата гореща телефонна линия:

Телефон: +359 2 921 01 00

 

Лице, отговорно за защита на Личните данни:

Телефон: + 359 2 930 93 39
Електронна поща: dpo@colonnade.bg