27.7.2023 г.

Нашата история или накратко кои сме ние

Кои сме

Ние сме сравнително нова застрахователна компания, която стартира дейността си през 2016 г. със силна основа, осигурена от холдинга Fairfax, след придобиването на портфейли от QBE и AIG. Фокусирани сме върху застраховането в Централна и Източна Европа и разполагаме с богат опит и знания. Нашата цел е да изградим силен бизнес, който ще процъфтява и през следващия век. Вярваме в активното участие на нашите хора в развитието на компанията, тъй като те играят решаваща роля в стимулирането на растежа и успеха ни.


Нашата визия

Ние вярваме в справедливостта и простотата във всички наши взаимоотношения, така правим бизнес. Предоставяме прозрачни продукти и бързо обслужване на искове, за да отговорим на предизвикателствата на променящия се свят около нас.


На какво сме посветени

Ние се грижим за нашите служители, които в замяна се грижат за нашите клиенти. Като създаваме положителна работна култура и отлично обслужване на клиентите, вярваме, че нашият бизнес ще процъфтява и същевременно оказва положително въздействие върху околната среда и обществото.


Хората

Ние сме фокусирани върху служителите. Вярваме, че им предоставяме самостоятелност и насърчаваме взаимоотношения, основани на споделяне на знания, опит и сътрудничество в нашите страни, екипи и общности. В Колонад стимулираме развитието на отделния служител с лидерство и отговорност, което се демонстрира от всеки от нас.

Колонад дължи растежа и успеха си на своите хора, на техния опит и ентусиазъм. Ние дълбоко ценим служителите си и си сътрудничим с тях, за да насърчим благоприятна и хармонична работна среда, която дава приоритет на цялостното им благосъстояние и личното и професионалното им израстване.

Какво споделят те в последното изследване на климата и работната среда в компанията:

"Вярвам, че екипът на Колонад е изграден от прекрасни хора и професионалисти. Изключително съм благодарен, че ги имам около мен всеки ден."

"Има ясна визия за развитие и чудесна атмосфера в отделите и в цялата организация. Усещам и силната подкрепа на моите ръководители."

" Оценявам възможността за самостоятелно вземане на решения и наличието на постоянна готовност в организацията да се правят промени и да се финансират нови инициативи. "

"Колонад има приятелски настроено и позитивно ръководство, което се вслушва в гласовете на своите служители и е отворено за приемане на креативни идеи.“

Общностите

Работим в региона на Централна и Източна Европа в мултикултурна среда. Нашият уникален модел на сътрудничество е представен чрез международни общности, които включват колеги от различни пазари, екипи с различен произход, опит и експертност. Този подход на сътрудничество ни позволява да отговорим по-ефективно на нуждите на нашите клиенти. Общностите насърчават културното разбиране, създават по-приобщаваща и приветлива работна среда и възможности за професионална реализация. Присъединете се към успешния екип на Колонад.

Нашият подход

Работим усилено, за да постигнем нашата визия чрез:

  • инвестиране в нашите колеги, привличане на нови таланти и създаване на нови кариерни възможности;
  • внедряване на съвременни технологии в подкрепа на нашите екипи за предоставяне на изключително качествено обслужване на клиентите;
  • прилагане на структурирани и иновативни бизнес практики;
  • отговорност към обществото и средата, в която живеем.

Работата ни се основава на нашата култура и ценности, на разбирането ни за справедливост и приятелство.


Предистория

Колонад Иншуърънс Ес Ей ("Колонад") е базирано в Люксембург застрахователно дружество, собственост на основания в Канада Fairfax Financial Holdings, международен холдинг за финансови услуги, регистриран на фондовата борса в Торонто. Fairfax чрез своите дъщерни дружества се занимава с имуществено застраховане, застраховане на отговорности и злополуки, презастраховане и управление на инвестиции.

Колонад има офиси в Унгария, Полша, Чешката република, Словакия, България и Румъния с повече от 550 служители в региона на Централна и Източна Европа.