Рейтинг A- (Excellent) за Колонад Иншурънс Ес Ей

Международната кредитна агенция A.M.Best даде на Колонад Иншурънс Ес Ей, рейтинг А- (Excellent)

15.11.2017 г.

Международната кредитна агенция A.M.Best даде на Колонад Иншурънс Ес Ей, рейтинг А- (Excellent) за финансова стабилност и кредитен рейтинг а- със стабилна перспектива.

Към днешна дата, Застрахователната компания наброява над 400 професионалисти в страните от Централна и Източна Европа, в които оперира и записва над 100 млн. евро брутен премиен приход.