Какво предстои за финансово-застрахователната индустрия, и по-специално за застраховката D&O (Отговорност на директори и управленски състав)?

6.3.2024 г.

Текущи тенденции в ценообразуването на „застраховките за мениджърските решения“

Павел Пивоварски

Директор "Финансови линии“, клон ПолшаПреди два месеца изпратихме още една трудна година в десетилетие, белязано от глобална несигурност. Компаниите продължават да се борят с дългосрочните последици от пандемията, като отчитат негативни финансови показатели. На фона на ежедневните колебания и неясноти се оказва, че планираме бъдещето и предвиждаме развитието на бизнеса. Какво предстои през тази година за финансово-застрахователната индустрия, и по-специално за застраховката D&O (Отговорност на директори и управленски състав)?


В тази статия ще разгледаме външните и вътрешните фактори, които определят динамиката на цените на застраховките D&O. Могат ли застрахователите и брокерите уверено да начертаят финансовите си стратегии, както обобщихме през 2023?


Анализ на външните фактори

Пазарът на застраховки D&O е дълбоко повлиян от редица фактори, някои от които водят началото си от 2022 г.

Сривът на американска банка и няколко борси за криптовалути несъмнено хвърли сянка върху финансовите институции.

Освен това съкращението ESG все повече доминира в медийното пространство. Компаниите вече са принудени да спазват строги изисквания, свързани с екологични, социални и корпоративни аспекти на управлението. Регулаторните изисквания нарастват главоломно, а с тях и отговорностите на мениджърите. Очевидно е, че ESG се очертава като гореща тема в дискусиите, инициирани от презастрахователите.

Мащабната вълна от съкращения, засегнала ИТ индустрията, която разтърси сектора на големите технологии, също допринесе за мозайката от фактори, влияещи върху ценообразуването на застраховките D&O в световен мащаб.


Вътрешни фактори

Разбира се, някои фактори, влияещи върху ценообразуването на застраховките D&O, остават постоянни, независимо от макроикономическите събития. Те включват: активите или приходите на дружеството, размера, опита на ръководството, бизнес структурата, експертността и броя на служителите или обхвата на дейността. Всички тези компоненти заедно допринасят за финансовата сигурност на дружеството и са неразделна част от оценката на рисковете. Ключов елемент в тази оценка е историята на претенциите на дружеството, която може значително да повлияе на окончателното изчисляване на премията.


Взаимосвързана система

През годините стана ясно, че пазарът в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), където работи Колонад, често се сблъсква със забавена реакция на глобалните тенденции в застраховането D&O, което води до по-слабо въздействие. Тази тенденция беше очевидна по време на пандемията, когато цените на застраховките D&O рязко се повишиха на световните пазари, докато в страните от ЦИЕ това се случваше постепенно и крайните увеличения не достигнаха нивата, регистрирани на западните пазари. След много трудната 2021 г. цените на застраховките D&O се стабилизираха през 2022 г., предлагайки облекчение на световния пазар. Именно през този период се прояви гореспоменатото изоставане в тенденциите. Цените на западните пазари започнаха да се забавят, докато на пазара в ЦИЕ продължиха да се увеличават.


През втората половина на 2023 г. започва стабилизиране на цените в нашия регион. Понастоящем дори се наблюдават леки понижения. Очаква се тази тенденция да се запази, най-вече поради завръщането на играчи от лондонския пазар в ЦИЕ, които отново въвеждат конкуренция.   

Ако споделеното мнение ви заинтригува и искате защита от рисковете за вашия бизнес, свързани с управленските решения, свържете с Анна Генова, anna.genova@colonnade.bg, +359 876 277 579