Как компаниите от хранително-вкусовия бранш могат да противостоят на сериозната заплаха от загуби в последните години в следствие на пожари и нанесените от тях щети

3.7.2024 г.

Въздействие на риска от пожари върху хранително-вкусовата промишленост - анализ от застрахователния бизнес


През последните години хранително-вкусовата промишленост преживява рязко увеличение на финансовите загуби, дължащи се на пожарни инциденти, засягащи производители, вариращи от месопреработвателни предприятия до производители на хлебни изделия.

Тези и подобни застрахователни събития оказват отрицателно въздействие върху дейността на компаниите в продължение на месеци, а понякога и години. Доставката на заместващо оборудване, възстановяването или ремонтът на сградата и получаването на съответните регулаторни одобрения отнемат много време.

Един от ключовите фактори, допринасящи за сериозността на свързаните с пожар загуби в хранително-вкусовата промишленост, е използването на горими сандвич панели за преграждане на пространството в производственото хале. Веднъж възникнал, пожарът се разпространява много бързо в целия завод.

"Бързото регистриране на пожара е наложително, за да се сведат до минимум загубите. Например закъснения в рамките на 15 минути могат да увеличат значително щетите. Ето защо нашата препоръка е детекторите за дим или други системи за откриване да бъдат автоматично свързани с близката пожарна служба или да се въведат много ясни вътрешни процедури за уведомяване на пожарната служба възможно най-бързо, без колебание."

Раду Йонеску, риск инженер в Колонад Румъния

Причините за тези пожари често се коренят в електрическите системи или в присъщите за индустрията рискове, свързани с оперативните процеси. Това, което изостри тези рискове в последно време, е пандемията COVID-19. Графиците за техническо обслужване бяха нарушени в продължение на почти две години, а след пандемията, част от предприятията работят с максимален капацитет, като подлагат оборудването на безпрецедентни нива на натоварване.

В някои държави местното законодателство задължава създаването на доброволни противопожарни екипи на място във фабриките. Тези доброволци обаче често се колебаят дали да се намесят и да се опитат да потушат пожара, като вместо това предпочитат да евакуират сградата и да изчакат пожарната служба. Това забавяне често води до по-големи и по-сложни пожари.

В отговор на тези проблеми експертите от бранша се застъпват за проактивни мерки за повишаване на устойчивостта на предприятията:

- Увеличете разстоянията (пространственото разделение) между различните съоръжения или инсталирайте противопожарни бариери около най-опасното оборудване. Намалете използването на горими сандвич панели, където е възможно.

- Адекватна спринклерна система, която автоматично открива пожар и задейства бързо активиране в засегнатата от пожара зона. Спринклерната система трябва да бъде проектирана, като се вземат предвид дейността в помещенията, размерите и конструкцията на сградата и периодично да се проверява и поддържа.

Застрахователните компании, разполагащи със специализирани риск инженери, като тези в Колонад, играят решаваща роля в консултирането на клиентите относно устойчивото проектиране и протоколите за поддръжка. Тези експерти си сътрудничат с клиентите за оптимизиране на плановете и чертежите на фабриките, като препоръчват подобрения, които свеждат до минимум рисковете от пожар и подобряват възможностите за реакция.

В заключение, чрез приоритизиране на устойчивото проектиране, инвестиране в ефективни системи за противопожарна защита и взаимодействие с опитни инженери по оценка на риска, заинтересованите страни от хранително-вкусовата промишленост могат да намалят рисковете, свързани с пожари, и да се предпазят от значителни загуби. Чрез сътрудничество и далновидност можем да създадем по-безопасно и по-устойчиво бъдеще за бранша.