Рискове и правила при зареждането на електрически батерии

26.10.2023 г.

Експлозия на батерия на електронен скутер по време на зареждане

Наскоро и в новините бе отразен случай как подобен инцидент причини пожар в жилището на известен наш музикант с препратка, че такива случаи зачестяват. При това се касаеше за първо зареждане на току-що закупен скутер.

По-рано тази година в една от сградите на клиент на словашкия клон на Колонад възниква експлозия и последва пожар. Клиентът отдава част от помещенията под наем на компания, която, наред с други неща, зарежда батерии за скутери на приземния етаж.

За късмет взривът става след края на работното време и в околните помещения не е имало никой. Портиерът е на обход тогава, в противен случай вероятно не би оцелял. Взривът нанася значителни щети и разрушава околното пространство. Експлозивната вълна поврежда дори тавана над главния вход на сградата. За щастие последвалият пожар е бързо овладян благодарение на пожарникарите, но димът достига 5-ия етаж.

Причината за пожара е неуточнена техническа неизправност по време на зареждането на батерия.

Веднага след като застрахованият ни уведомява за щетата (2 дни след инцидента), ликвидаторът прави оглед на мястото и още същия ден в сътрудничество с клиента е ангажирана професионална фирма за възстановяване, която незабавно започва да извършва необходимите ремонтни работи (почистване на повърхности, подновяване на материали, интериор, оборудване, премахване на миризмите след пожара и свързаните с това почистващи и монтажни или демонтажни дейности). Разходите за тези възстановителни работи възлизат на 34 000 EUR. Освен това Колонад плаща 119 000 EUR за възстановяване на повредените помещения в първоначалното им състояние.

Щетите можеха да бъдат много по-големи, ако не е била своевременната намеса на пожарната и сградата не е била с пожароустойчива конструкция, както и по-скъпи, ако не е ангажирана професионална служба за отстраняване на щети.

Не трябва да се забравя, че зареждането на електрически батерии крие повишен риск от пожар. Най-добрият начин да се предпазите от пожар или експлозия на батерията е да използвате оригиналното зарядно устройство, доставено с батерията, и да използвате неповредени батерии.

Може да се счита, че е налице повреда на батерията:

- при вдлъбнат, пробит, напукан или по друг начин повреден капак на батерията;

- ако батерията е надута;

- ако батерията прегрее прекомерно.

Пожар може да възникне и ако батериите се зареждат във влажна среда. Опасно е също така устройствата с батерии да се съхраняват на пряка слънчева светлина заради възможно прегряване. През летните месеци възникват пожари в автомобили, причинени от мобилен телефон, поставен на таблото, осветено от слънчевите лъчи.

Термичното изтичане* на литиево-йонните батерии не е проблем, ако се съблюдават указанията за употреба. Възможно е (ако се забележи навреме) да се премести вече горяща батерия на безопасно място.

За навременна реакция е препоръчително:

-да не зареждате батериите, освен ако не са под наблюдение (напр. през нощта);

- да зареждате батериите на места, които са защитени с детектор за дим (особено за места, където се зареждат няколко батерии);

- за съхранението на батериите е препоръчително това да се извършва при наличието на вградена термовизионна камера (инфрачервена камера) и да се гарантира, че батериите се преместват на безопасно място, когато температурата се повиши.

Препоръка към клиентите: тъй като зареждането на електрическите батерии оказва значително влияние върху нивото на риска от експлозия или пожар, този фактор трябва да бъде споменат пред застрахователя при сключване на застраховка или при промяна по време на периода на вече сключена застраховка.

Тогава застрахователят може да вземе предвид този риск в условията на застраховката. В случай на настъпване на застрахователно събитие то не може да намали застрахователното обезщетение.

*Термичното изтичане е неконтролируема реакция, причинена от нарушаване на вътрешната структура на батерията. Тази реакция генерира топлина в батерията и освобождава запалими газове, което води до пожари и експлозии на Li-Ion батерии.