ЗАЩО ДА КУПИТЕ ЗАСТРАХОВКА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА?

Застраховка според нуждите Ви с 3 варианта на покритие Silver, Gold и Platinum. Възможност да добавите и допълнителни покрития.

Покрива разходите за спешно медицинско лечение в чужбина при злополука и заболяване (вкл. при COVID-19), поставяне под карантина и много други рискове, свързани с пътуването.

Ако Ви се наложи да посетите лекар в чужбина по спешност, нашата Асистанс компания ще Ви насочи към болнично заведение и ще плати разноските.

Пътувания по целия свят

КАКВА ЗАСТРАХОВКА ДА ИЗБЕРЕТЕ?

  • Ако пътувате 1-2 пъти годишно, преди всяко пътуване, сключете еднократна застраховка Пътуване в чужбина.
  • Ако пътувате повече от 2 пъти годишно, сключете Годишна застраховка Пътуване в чужбина.

КАКВИ ПОКРИТИЯ ВКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Дигитална Асистанс карта

Към застраховката получавате дигитална Асистанс карта. Предимства на картата:

  • Най-важната информация за застраховката в мобилното Ви устройство
  • Контакт с Colonnade 24/7
  • Информация какво да правите при щета
  • Лесно споделяне с Вашите спътници

Използването ѝ е безплатно.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ

Добавете Отмяна на пътуване към Вашата застраховка

Защитете стойността на Вашето пътуване. Ние ще Ви покрием разходите във връзка с отмяна или промяна на пътуването.

Покрива направените разходи във връзка с отмяна или промяна на пътуването, в резултат на:

  • Смърт или хоспитализация в резултат на злополука или заболяване
  • Усложнения, свързани с бременност
  • Поставяне под задължителна карантина в резултат на положителен тест за COVID-19

Контакти

Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България
бул. Черни връх № 51Б, вх. Б, ет. 2
ФеърПлей Бизнес Център
гр. София 1407, България
ЕИК: 204603407
Тел.: +359 2 930 93 30

Важни документи

Условия по застраховка Пътуване в чужбина

свалете

Информационен документ за застрахователния продукт (IPID)

свалете

Преддоговорна информация съгласно чл.324 и 326 от Кодекса за Застраховане

свалете