Направете застраховката според своите нужди
Лесно онлайн само за 5 минути
Имате нужда от помощ?
Ще съдействаме да изберете най-подходящото за Вас

Лесен начин да защитите това, което най-много цените

Отговорете на няколко въпроса, за да направите застраховката
най-подходящата за Вас.

Изберете опцията да се свържем с Вас и оставете контакти.

Консултант скоро ще се свърже с Вас и ще завършите заедно предложението.

За кого е Защита 360°

 • За Вас, ако сте на възраст между 18 и 80 години. Може да добавите Вашия партньор (от 18 до 80 години) и Вашите деца (от 6 месеца до 18 години), като е необходимо всички да сте местни жители на България. *
  * Местен жител е физическо лице, което има постоянно местожителство, местопребиваване или обичайно местопребиваване на територията на България.
 • За хора, които вече имат здравна застраховка или застраховка Живот. За разлика от нея за нашата застраховка не се изисква медицински преглед, така че здравните състояния и начин на живот не оказват влияние на премията, която ще платите. **
  ** Не е за Вас, ако сте професионален или полупрофесионален спортист, професионален шофьор, пилот или представител на полицейски сили, професионални пожарникари, военни сили, въоръжени сили, мироопазващи сили и подобни групи или организации.

Най-популярни пакети

Кого покрива
Един възрастен
Месечна премия
4,36 лв.
Какво покрива
Изгаряния и измръзванедо 3 000 лв.
Фрактуридо 3 000 лв.
Кого покрива
Един възрастен
Месечна премия
5,68 лв.
Какво покрива
Смърт от злополука 20 000 лв.
Трайна частична нетрудоспособност от злополука (% от ЗС)  до 20 000 лв.
Трайна пълна нетрудоспособност от злополука  20 000 лв.
Кого покрива
Един възрастен
Месечна премия
7,37 лв.
Какво покрива
Дневни за болничен престой
в резултат на злополука
30 лв./ден
Дневни за болничен престой
в резултат на злополука при престой в интензивно отделение
60 лв./ден
Домашно възстановяване след болничен престой
в резултат на злополука
30 лв./ден
Дневни пари за болничен престой
в резултат на заболяване
30 лв./ден
Дневни пари за болничен престой
в резултат на заболяване при престой в интензивно отделение 
60 лв./ден
Домашно възстановяване след болничен престой
в резултат на заболяване
30 лв./ден
Кого покрива
Един възрастен
Месечна премия
15,93 лв.
Какво покрива
Временна нетрудоспособност от злополука или заболяване300 лв. на месец
Защита при загуба на работа500 лв. на месец
Дневни за болничен престой в резултат
на злополука
40 лв./ден
Дневни за болничен престой в резултат
на злополука при престой в интензивно отделение 
80 лв./ден
Дневни за болничен престой в резултат
на заболяване
40 лв./ден
Дневни за болничен престой в резултат
на заболяване при престой в интензивно отделение 
40 лв./ден

Защо Защита 360° от Колонад?

Защита

Това е допълнителна финансова защита  за Вас и Вашето семейство

Сигурност

Получавате фиксирани плащания в случай на злополука

Помощ

В случай на невъзможност да работите получавате финансова подкрепа

Когато се случи злополука

 • Застраховка "Защита 360°" е доброволна застраховка, която покрива последиците от злополуки, довели до трайно или пълно увреждане на здравето.  Предлага и възможност за добавяне на рискове, свързани със заболяване. Можете да застраховате себе си, както и членовете на Вашето семейство. В случай на злополука или заболяване Ние ще Ви подкрепим финансово. Със застраховката  Ви защитаваме в цял свят, 24 часа в денонощието и 365 дни в годината.
 • В рамките на застраховката предлагаме широк спектър от покрития, така че можете да изберете най-подходящите, според нуждите и ситуацията.


В кои ситуации плащаме обезщетение
 • Ако Вашият лекар Ви е предписал домашно лечение на заболяване, след като  сте били хоспитализирани, ние ще платим за дните на възстановяване, посочени в болничния Ви лист.
 • Ако в резултат на злополука сте в тежко физическо състояние, което напълно Ви пречи да работите, прави невъзможно извършването на основните жизнени дейности и вероятно ще продължи до края на живота Ви, ще получите еднократно обезщетение.
 • Ако получите нараняване по време на пътнотранспортно произшествие, докато пътувате като водач или пътник в лек автомобил, и това доведе до смърт.

(за повече подробности вижте условията на застраховката)

В кои ситуации не плащаме обезщетение
 • Ако претенцията Ви се отнася до събития и техните последици, които са настъпили преди началото на Вашата полица.
 • Ако претенцията Ви е свързана с увреждане на здравето в резултат на тероризъм или война.
 • Ако сте претърпели злополука по време на участие в престъпление или опит за престъпление.
 • Ако небрежно и умишлено сте се изложили на опасност. 

(за повече подробности вижте условията на застраховката)


Поръчайте лесно онлайн

Можете да поръчате застраховката си сами и договорът ще Ви бъде изпратен незабавно по имейл. Отнема не повече от 5 минути.

Полезни дефиниции

Внезапно, неочаквано и необичайно събитие, външно за тялото, което настъпва по време на действието на Полицата и води до телесно увреждане или смърт на Застрахования.

Лицето, което получава плащането на застрахователната сума след смъртта на Застрахования при злополука, или лицето, което има право на обезщетение в случай на застрахователно събитие съгласно приложимото законодателство, или ползващото се лице може да бъде посочено от Застрахования.

Разпознаваемо физическо страдание (нараняване) на Вашето тяло, което е причинено пряко и единствено от злополука, не е умишлено причинено от самия Вас, не е в резултат на заболяване и не е в резултат на постепенно действаща причина.

Искане за плащане на сума, дължима по Полицата, вследствие на застрахователно събитие.

Най-високата сума, която застрахователят ще Ви изплати за претенция, покрита от Вашата застраховка.

Период от време, посочен в Полицата, за който се предоставя покритие, освен ако в Полицата не е определено друго. Застрахователният период е една година и се подновява автоматично, освен ако не бъде прекратен по-рано съгласно други условия в Полицата. Първият застрахователен период започва на датата, посочена в Полицата

Означава всяко неволно и случайно (внезапно, неочаквано) настъпило събитие, покрито по Вашата полица, което настъпва по време на застрахователния период и поражда задължение за нас да платим.

Документ, потвърждаващ застрахователен договор между Нас и Вас, който се тълкува в съответствие с Общите условия и предоставената ни от Вас информация.

Документи, свързани със застрахователните продукти