Покритие в работно време и пътуване от/до работното място за  всички ваши служители

Причини за покупка

Покритие според изискванията

Покритие съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите, за риска “трудова злополука”. Застраховката може да покрие служителите от всички рискови класове в работно време, включително пътуването от/до работното място.

Покритието е валидно в цял свят

Служителите са покрити както по време на работа в България, така и по време на служебно пътуване в чужбина. 

Разширете обхвата

Покритието по застраховката може да включва увеличено обезщетение за временна неработоспособност ввследствие на трудова злополука, дневни пари за болничен престой, разходи за преквалификация, разходи за погребение, разходи за инвалидна количка.

Защитете служителите си

Застраховката може да се сключи и от компании, за които не е задължителна съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите.

За кого е продуктът

Застраховката е насочена към малки, средни и големи корпоративни клиенти от всички икономически сектори и може да покрива служители от всички рискови класове.

Описание на продукта

Застраховката Трудова злополука предлага покритие съгласно изискванията на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите, за риска “трудова злополука”. 

Служителите са покрити по време на работа, както и по време на пътуването от дома до работното място и обратно.

Застраховката предлага следното основно покритие:

 • Смърт вследствие на трудова злополука
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука
 • Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука
 • Разходи за преквалификация, за погребение и за инвалидна количка
 • Допълнителни покрития:
 • Увеличено обезщетение за риска „Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука“
 • Медицински разходи вследствие на трудова злополука
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на трудова злополука
 • Домашно възстановяване след болничен престой вследствие на трудова злополука
 • Разходи за Личен асистент при загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука

Често задавани въпроси

При сключване на застраховка, застраховащият предоставя информация за брой служители, годишен фонд работна заплата и код на дейност. Застрахователната сума се определя в седемкратния размер на годишния фонд работна заплата на лицата, които подлежат на застраховане.

Необходимо е да бъдат застраховани всички служители, чиято дейност изисква задължително застраховане за риска “трудова злополука”.

Можем да ви изпратим оферта, след като се свържете с нас на имейл info@colonnade.bg или посредством вашия застрахователен брокер.

За да издадем оферта е необходима следната информация:

 • брой слижители;
 • фонд работна заплата;
 • код на дейност - КИД/НКИД;
 • разпределение на служителите по локации и работни смени;

Улеснено администриране и изравняване на премията в края на срока на застраховката. Не е необходимо да отчитате новопостъпили или напуснали служители по време на периода на полицата.

Възможност застраховката да се комбинира с покритие по Групова застраховка Бизнес пътуване в чужбина и Застраховка Злополука валидна 24 часа и покритие за критично заболяване.

Документи

Информационен документ

свалете

Преддоговорна информация

свалете

Pre-contractual Information

свалете

Подобни продукти

24 часа покритие по злополука и критично заболяване за служители

Покритие в цял свят за бизнес пътувания на всички ваши служители

Покрива отговорността на застрахования като работодател

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Защитете служителите си

Застраховката може да се сключи и от компании, за които не е задължителна съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите.