Покрива отговорността на застрахования като работодател

Причини за покупка

Широко покритие

Покрива се физическо нараняване или смърт на служител, разходи и разноски, свързани със инцидентно телесно увреждане и разходи за съдебна защита.

Минимални изключения

Не се покрива професионално заболяване: заболяване, причинено в резултат от професионални рискове или вредни въздействия на работното място или условия 


Най-висок капацитет на местния пазар

Експертиза, опит и застрахователен капацитет

Защити служителите си.

Ние предпазваме служителите ви при инциденти и увреждане по време на работа.

За кого е продуктът

Осигурява  покритие за отговорността на застрахования като работодател да заплати обезщетение за причинени вреди на служител, свързани с инцидентно телесно увреждане, в резултат на и по време на неговата работа за застрахования. Отговорност на работодателя покрива: 

 • Tелесно  увреждане  или  смърт на  работника  или служителя. 
 • Pазходи и разноски, във връзка с инцидентно телесно увреждане. 
 • Pазходи за съдебна защита. 

Описание на продукта

 • Tелесно увреждане или смърт на работника или служителя
 • Pазходи и разноски, във връзка с инцидентно телесно увреждане
 • Pазходи за съдебна защита. 

Често задавани въпроси

Попълнен и подписан предложение-въпросник.

 • Tелесно увреждане или смърт на работника/служителя
 • Pазходи и разноски, във връзка с инцидентно телесно увреждане
 • Pазходи за съдебна защита

Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на застрахователната полица и за територията на Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за цял свят.

Полицата може да бъде сключена в следните валути: BGN, EUR, GPB, USD.

Отговорност на работодателя не покрива: 

 • Професионално  заболяване:  заболяване,  причинено  в  резултат  от професионални рискове или вредни въздействия на работното място или условия; 
 • Инцидентно телесно увреждане, причинено на служител при офшорни работи (работи на платформи и в открити води); 
 • Суброгационни  искове или  съдебни  процедури,  както  и  глоби  или наказания  за  нарушения  на  трудовото  или  осигурителното законодателство, наложени от компетентен орган на Република България
 • Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация; 
 • Да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора; 
 • Да информирате компанията при промени в личните си данни и информацията за контакт; 
 • Да представите писмено уведомление за събитие, което може да породи право на иск, не по-късно от 7 дни от узнаването; 
 • Без предварително писмено съгласие на Застрахователя, да не поемате отговорност към третото лице по отношение на настъпило застрахователно събитие.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Документи

Информационен документ

свалете

Преддоговорна информация

свалете

Подобни продукти

Осигурява покритие срещу искове за нанесени телесни увреждания или имуществени вреди на трети лица, причинени от дефектни или опасни продукти

Отговорност на Пристанищния оператор

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще Ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да Ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Защити служителите си.

Ние предпазваме служителите ви при инциденти и увреждане по време на работа.