Застраховките Отмяна на събитие и Отмяна на събитие и неявяване на събитие покриват разходите за организиране на събитието, както и пропуснатите ползи в случай на отмяна, отлагане или прекъсване на събитието, както и неявяване на застраховано лице.

Ползи за бизнеса

Надеждна защита

Независимо от риска вашето събитие да бъде отменено, отказано, отложено, дори когато не се явят основните участници, средствата и репутацията ви са защитени.

Всеобхватност

Разширени покрития като неблагоприятни метеорологични условия, тероризъм и граждански вълнения

Гъвкави условия

Всяка застраховка е индивидуално съобразена с вашите нужди и каква защита е необходима на конкретното събитие.

Защита за бизнеса и средствата ви

Подсигурете вашето събитие и спокойствие за вас.

За кого е продуктът

  • Застраховка "Отмяна на събитие" се предлага на организатори на събития, които не са физически лица, във връзка с организиране на събития, като например:

- концерти;

- конференции и конгреси;

- търговски изложения;

- спортни събития;

- панаири и фестивали;

- театрални постановки и моноспектакли.

  • Застраховка „Отмяна на събитие и неявяване на събитие“ е предназначена за всеки, който има финансов интерес за явяването на ключово лице на дадено събитие: рок и поп звезди, политици, знаменитости, актьори, водещи, спортисти. Застрахователното покритие е гъвкаво и индивидуално съобразено с нуждите на клиентите.

Описание на продуктите

  • Застраховката "Отмяна на събитие" може да защити загубата на приходи и възстановяването на разходи по дадено събитие, възникнали вследствие на отмяна, отлагане, прекъсване, преместване или отказ от събитието поради причини извън контрола на неговия организатор.

Полицата е с максимално разширено покритие и може да предложи защита срещу неблагоприятни метеорологични условия (ураган, торнадо, буря и др.), липса на място за провеждане на мероприятието (поради пожари, наводнения, прекъсване на електрозахранването и др.), заплахи или терористични актове, земетресения, стачки, съгласно условията, сроковете и изключенията на полицата.

  • Застраховка „Отмяна на събитие и  неявяване на събитие“ - Застрахователните рискове включват смърт, злополука, болест или закъснение на пътуването по отношение на лицата, които са от ключово значение за успеха на събитието.

Покритие „Неявяване на събитие“ надгражда застраховка "Отмяна на събитие", като включително защитава загубата на приходи или разходи, ако събитието бъде отменено, прекъснато, отложено или преместено.


Какво покриват продуктите?

  • Отмяна на събитие: разходи, произтичащи от отмяна, отказ, отлагане, прекъсване, ограничаване или преместване на застрахованото събитие.
  • Отмяна на събитие и неявяване на събитие: разходи, произтичащи от невъзможността на застрахованото лице да присъства на застрахованото събитие по каквато и да е причина, в това число, но не само, заради неговата смърт, случайно телесно увреждане или заболяване или поради забавяне на пътуване.
  • Възможност за допълнителни разширения като неблагоприятни метеорологични условия, тероризъм, граждански вълнения и други.

За да е по-пълно покритието, застраховка Отмяна на събитие и застраховка Отмяна на събитие и неявяване на събитие се комбинира със застраховка Обща гражданска отговорност за събитието.

Често задавани въпроси

Не по-малко от 30 дни преди началото на събитието.

Попълнено и подписано предложение-въпросник, което ще получите от нас.

Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация.

Да заплатите дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора.

Да представите писмено уведомление за събитие, не по-късно от 3 (три) работни дни от момента, в който узнаете за какъвто и да било факт или обстоятелство, които могат да доведат до отмяна, отказ, отлагане, прекъсване, ограничаване или преместване на събитието;

Да информирате застрахователя при настъпили промени.

Документи

Преддоговорна информация

свалете

Информационен документ

свалете

Подобни продукти

За юридически лица и финансови институции, срещу искове на трети страни

Застраховка за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения.

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще Ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да Ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →