Защо ви е необходима Застраховка Cyber@Home

Извънредната ситуация в света през последните няколко месеца накара повечето компании да преминат в режим на дистанционна работа от вкъщи за голям брой служители. Въпреки че бизнесите стават все по-дигитализирани, тази промяна в работния режим на служителите води до повишен риск от пробив в кибер сигурността. Възникват следните заплахи във виртуалната среда:

 • Често при работата от дома много потребители имат достъп до едно и също устройство;
 • Системите за корпоративна защита не налагат на 100% защитата си върху отдалечени устройства и отдалечени домашни офиси;
 • Комуникациите с корпоративната среда не преминават само през защитени територии;
 • Трудно се идентифицира дали човекът, който работи от дома си с фирмените ресурси, наистина е този, за когото се представя;
 • Ръст на измамите чрез фишинг;
 • Отдалечените компютри по-рядко се архивират.

Cyber@Home e застраховка, създадена да защити бизнеса при кибер атаки и свързания риск с изтичане или унищожаване на информация, когато служителите работят в офиса и от вкъщи.

За кого е предназначена Застраховка Cyber@Home

Застраховката е насочена към корпоративни клиенти с малък и среден бизнес.

Лимити на обезщетениe

Застраховка Cyber@Home се предлагав в два пакета с различни лимити на покритие: Пакет 1: 50 000 евро и Пакет 2: 100 000 евро с достъпни премии, съобразени с годишния оборот на клиентите.

При желание за по – висок лимит: можем да Ви предложим нашия по- разширения продукт Кибер отговорност. За допълнителна информация можете да се свържете с нас от тук.

ВЗЕМИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ОФЕРТА
Видовете кибер атаки, покрити от Cyber@Home

 • Неразрешен достъп (пробив) до компютърната система на дружеството при работа от офиса и от вкъщи, което води до разкриване на лична и корпоративна информация.
 • Неоторизирана промяна на данните, вкл. унищожаване на данни.
 • Атака за отказ на услуга (DoS атака) - съзнателното прекъсване или увреждане на услуга или комуникация.
 • Дистрибутирана атаka за отказ на услуаи (DDoS атаки) с използване на ботнет.
 • Създаването и разпространението на зловреден софтуер (например, вируси, червеи, троянски коне).
 • Административно разследване на Комисия за защита на лични данни.
 • Кибер изнудване за откуп.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПЪЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА Cyber@Home

Покритията на Cyber@Home


Array ( [alt] => WEB [odkaz_nahoru] => Nahoru ^ [emailInvalid] => влизане '%title%' Това не е валиден имейл адрес. [emailLengthExceeded] => Položka '%title%' neni platná e-mailová adresa (překročení délky). [emailInvalidHostname] => Položka '%title%' nevyhovuje e-mailové adrese na doméně '%hostname%'. [notFloat] => Položka '%title%' není číslo. [notGreaterThan] => Položka '%title%' není větší než '%min%'. [notHex] => Položka '%title%' není hexadecimální číslo. [notIdentical] => Položka '%title%' není identická s položkou '%token%'. [notInt] => Položka '%title%' není celé číslo. [notIpAddress] => Položka '%title%' není platná IP adresa. [notLessThan] => Položka '%title%' není menší než '%max%'. [isEmpty] => влизане '%title%' трябва да се попълни. [stringLengthTooShort] => Položka '%title%' musí mít minimálně %min% znaků. [stringLengthTooLong] => Položka '%title%' může mít maximálně %max% znaků. [vase_pozice] => Vaše pozice [homepage] => Начало [st2_show_all] => Покажи всички [st2_hide_all] => Затвори всички [st2_file] => Soubor ke stažení [st2_gallery] => Přejít na galerii [sp2_detail] => Podrobnosti [sp2_close] => Zavřít [sp2_stahnout_katalog] => Stáhnout katalog [sp2_stahnout_cenik] => Stáhnout ceník ) 1
Покажи всички

Загуба на лични данни

Покритие за всяка претенция за загуба на информация, която се счита за „лична":

 • всяка информация, за която отговаря застрахования, която ако е открадната, може да разкрие самоличността на дадено лице или информация, която е трудно достъпна за обществеността (напр. банкови реквизити).
 • поемат се и разходите за защита.

Загуба на корпоративна информация

Покритие за публичното разкриване на корпоративни тайни на трети страни или служебна информация.

Аутсорсинг

Отговорност при аутсорсинг (обработка от трети страни)
Предоставя покритие на застрахования за всяка претенция за загуба на информация от подизпълнител, който съхранява или събира лични данни за застрахования.

Сигурност на мрежата

Покритие за всяка щета, произтичаща от:

 • Въвеждането на неразрешен софтуер, компютърен код или вирус относно Данните на трето лице в Компютърната система на Застрахования, която е специално програмирана да блокира функцията или да повреди или унищожи софтуер или данни, записани в Компютърната система на Застрахования.
 • Отказа на достъп на упълномощено Трето лице до неговите данни.
 • Неправомерно присвояване на код за достъп до мрежата от Застрахования.
 • Унищожаване, променяне, подправяне, повреждане или изтриването на Лични данни на Трето лице, съхранени на Компютърна система.
 • Физическа кражба на Активи на Застрахования от Трето лице или тяхната физическа Загуба, или.
 • Разкриване на Лични данни на Трето лице от служител на Застрахования.

Административно разследване във връзка с данни

Предоставя покритие за разходите и разноските за юридически консултации и представителство във връзка с разследване, образувано от Регулаторен орган, във връзка с което на Застрахования може да бъде наложена глоба и/или имуществена санкция за нарушаване сигурността на личните данни.

Административни глоби във връзка с данни

Възстановяват се платени административни глоби от Застрахования до съответния подлимит, посочен в полицата.

Проактивни експертни услуги

 • Разходите за експертни специалисти по кибер рискове - до подлимита посочен в полицата, с цел доказване дали има пробив в компютърната система, установяване причината за нарушението на сигурността и за отправянето на препоръки относно това как това може да бъде предотвратено или последствията да бъдат минимизирани.

Уведомяване на субекти на данни

 • Разходите за уведомяване на субекта на данни - разходите за уведомяване на лицата, чиито лични данни са били неправомерно разкрити, съгласно изискванията на законодателството за защита на лични данни.

Електронни данни

 • Електронни данни - разходите за установяване дали загубените/ фалшифицираните данни могат да бъдат възстановени, повторно събрани или създадени отново и разходите за повторното им възстановяване.

Кибер изнудване за Лични данни

Покриват се щети, свързани с международно атакуване на компютърна система с цел искане на пари. ( Примери: когато хакери откраднат информация, която застрахованият смята за ценна и е изнудван заради нея.; хакери искат пари или заплашват да пуснат атака тип „отказ от обслужване").

 • Покрива се откупа (ако е платен) и разходите за експерти по кибер сигурност с цел провеждане на разследване, с което да се установи причината за Заплахата от изнудване и да се преустанови.
 • Всички разходи - с предварителното писмено одобрение на Застрахователя след уведомяване за настъпване на събитие!
 • Разумни и необходими разходи в размер до 10% от съответните подлимити, при невъзможност да се вземе одобрение от Застрахователя.