Строително-монтажни работи – Всички рискове

Причини за покупка

Широко покритие

Покритие за строително-монтажни работи или монтаж на машини и оборудване на база "Всички рискове".

Минимални изключения

Застрахователни продукти на база "Всички рискове" с минимални изключения.

Висок капацитет и рейтинг за финансова стабилност

Колонад Иншурънс Ес Ей има най-висок капацитет на местния пазар и притежава рейтинг А-(Excellent) за финансова стабилност по A.M. Best.

Защитете интересите на вашия бизнес

Покриваме физическа загуба или повреда на застрахованото имущество, отговорност към трети лица и забавяне на проекта.

За кого е продуктът

Застраховката е предназначена за инвеститори, предприемачи, изпълнители, подизпълнители или доставчици в строителния бизнес. 

Описание на продукта

Застраховки, покриващи загуби или вреди, възникнали при изпълнение на строително-монтажни работи, забава на проекта или отговорности за вреди, претърпени от трети страни по време на строително-монтажни работи или монтаж на машини и оборудване

Често задавани въпроси

Попълнен и подписан предложение-въпросник.

Застрахователното покритие на база „Всички рискове“ е групирано в три Секции:

Секция I Материални вреди: покриваме непредвидена и внезапна физическа загуба или повреда на застрахованото имущество

Секция II Отговорност към трети лица: покриваме отговорност към трети лица, включително увреждане на съществуващо имущество на трети страни на строителната площадка

Секция III Забава на проекта: покриваме загуба на бруто печалба, ако по време на полицата застрахованите строително-монтажни работи претърпят загуба или вреда, покрити по Секция I и в резултат на това настъпи забава във въвеждането в експлоатация или нарушаване на нормалното развитие на застрахованата дейност; 

Срещу допълнителна премия могат да бъдат включени и покрития като:

  • Загуба или вреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение;
  • Загуба или вреда вследствие акт на тероризъм;
  • Извънредни разходи за допълнителен труд, нощен труд, работа през официални празници и експресна доставка;
  • Покритие за щети по време на гаранционния период (например 12 или 24 месеца);
  • Други от предлаганите по продукта;

На територията на адреса, на който се намира застрахования обект, със съответните му граници и  адрес, посочени в полицата. 

Застраховката се сключва по възстановителна стойност на Вашето имущество (т.е. стойността му като ново без обезценки и овехтяване) или по неговата действителна стойност (т.е. стойността, срещу която може да се купи друго имущество със същото качество, вид и състояние, с включена обезценка и изхабяване).

Стойността на обекта на застраховане може да определите по проектна стойност, счетоводна стойност или експертна оценка на лицензиран оценител.

Полицата може да бъде сключена в следните валути: BGN, EUR, GBP, USD.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Документи

Информационен документ

Всички рискове при монтажа
свалете

Информационен документ

Всички рискове при изпълнение на строителни работи
свалете

Подобни продукти

Застраховка Материални вреди на имущество и Прекъсване на дейността

Товари по време на превоз

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Защитете интересите на вашия бизнес

Покриваме физическа загуба или повреда на застрахованото имущество, отговорност към трети лица и забава на проекта