Товари по време на превоз

Причини за покупка

Широко покритие

Широко покритие за загуба или повреда на товари по време на превоз, с териториален обхват – цял свят.

Минимални ограничения по отношение на видове покрити товари

Покритие за всякакви видове товари, стоки, вещи или оборудване с минимални изключения (напр. оръжия, боеприпаси и др.)

Висок капацитет и рейтинг за финансова стабилност

Колонад Иншурънс Ес Ей има най-висок капацитет на местния пазар и притежава рейтинг А-(Excellent) за финансова стабилност по A.M. Best.

Защити имуществените интереси на своя бизнес - товари по време на превоз

Покриваме загуба или повреда на товари, стоки, вещи или оборудване по време на превоз, с териториален обхват – цял свят.

За кого е продуктът

Застраховката покрива собствено или чуждо имущество по време на превоз и е предназначена за: 

 • Търговски и промишлени предприятия
 • Компании в сферата на търговията
 • Логистични компании, превозвачи и спедитори

Описание на продукта

Застраховка "Товари по време на превоз" е застрахователен продукт, предоставящ покритие за физическа загуба или повреда на товари по време на превоз, предизвикани от внезапно, случайно и непредвидимо настъпило застрахователно събитие от рискове като: 

 • Сблъсък или пътно-транспортни произшествия
 • Природни и катастрофични рискове
 • Кражба или грабеж

Често задавани въпроси

Попълнен и подписан предложение-въпросник.

Освен изрично изключените в Застрахователната полица и приложимите към нея Общи условия, сe покриват физическа загуба или повреда на товари по време на превоз от рискове като: 

 • Сблъсък или пътно-транспортни произшествия
 • Природни и катастрофични рискове
 • Кражба или грабеж

Териториалният обхват на покритие е цял свят, с изключение на държави, попадащи в списък на санкционирани територии, съгласно политиката на Застрахователя.

Полицата може да бъде сключена в следните валути: BGN, EUR, GBP, USD.

Застраховката се сключва по възстановителна стойност на Вашето имущество (т.е. стойността му като ново без обезценки и овехтяване) или по неговата действителна стойност (т.е. стойността, срещу която може да се купи друго имущество със същото качество, вид и състояние, с включена обезценка и изхабяване).

Стойността на имуществото може да определите по експертна оценка на лицензиран оценител или отчетна /  балансова стойност; 

 • Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация;
 • Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства;
 • Да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
 • Да ни уведомите своевременно в случай на настъпване на застрахователно събитие в уговорените срокове и да ни предоставите необходимите документи при предявяване на претенция;
 • Да предприемате всички разумни предохранителни мерки с цел опазване и поддръжка на застрахованото имущество и предотвратяване на евентуални загуби или вреди;
 • Да ни допуснете до застрахованото имущество за оглед и оценка на риска във всеки разумен момент;
 • Да ни информирате при промени в личните си данни и информацията за контакт.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Документи

Условия по застраховката

BG CARG 002-2020
свалете

Подобни продукти

Отговорност на Пристанищния оператор

Осигурява покритие срещу искове за нанесени телесни увреждания или имуществени вреди на трети лица, причинени от дефектни или опасни продукти

Застраховка за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения.

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да направите запитване и ние ще ви изпратим въпросник, който да попълните. На базата на информацията в него ще можем да ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Защити имуществените интереси на своя бизнес - товари по време на превоз

Покриваме загуба или повреда на товари, стоки, вещи или оборудване по време на превоз, с териториален обхват – цял свят.