Отговорност на Пристанищния оператор

Причини за покупка

Широко покритие

Широко покритие за отговорност към трети лица, свързани с пристанищни дейности

Минимални ограничения по отношение на застрахованите обекти

Предоставяме покритие за всякакви видове морски терминали и пристанища

Висок капацитет и рейтинг за финансова стабилност

Колонад Иншурънс Ес Ей има най-висок капацитет на местния пазар и притежава рейтинг А-(Excellent) за финансова стабилност по A.M. Best.

Защити бизнеса си

Предпазваме вашия бизнес при инциденти водещи до телесни увреждания и материални вреди към трети лица, свързани с пристанищни дейности.

За кого е продуктът

„Отговорност на пристанищния оператор“ e специализирана застраховка отговорност за покритие на телесни увреждания и материални вреди към трети лица, свързани с пристанищни дейности.

Продуктът е предназначен за:

 • Оператори на терминали
 • Пристанищна администрация

Описание на продукта

Специализирана застраховка отговорност за покритие на телесни увреждания и материални вреди към трети лица, свързани с пристанищни дейности.

Често задавани въпроси

Попълнен и подписан предложение-въпросник.

Освен изрично изключените в Застрахователната полица и приложимите към нея Общи условия, сe покриват рискове като: 

 • Телесни увреждания и материални вреди на трети лица, свързани с пристанищни дейности
 • Разходи за защита и съдебни разходи
 • Премахване на отломки, за които застрахованият е отговорен по закон

На територията на пристанището или пристанищния терминал, посочен в полицата.

Полицата може да бъде сключена в следните валути: BGN, EUR, GBP, USD.

 • Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за сключването на договора информация;
 • Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства;
 • Да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
 • Да ни уведомите своевременно в случай на настъпване на застрахователно събитие в уговорените срокове и да ни предоставите необходимите документи при предявяване на претенция;
 • Да предприемате всички разумни предохранителни мерки с цел обезопасяване и поддръжка на посочените в полицата обекти и прилежащите им съоръжения, оборудване и инфраструктура;
 • Да ни допуснете до застрахованите обекти за оглед и оценка на риска във всеки разумен момент;
 • Да ни информирате при промени в личните си данни и информацията за контакт.

Да, полицата може да бъде издадена на английски език, придружена с приложимите Общи условия на английски език.

Документи

Условия по застраховката

(на английски език)
свалете

Подобни продукти

Товари по време на превоз

Застраховка Материални вреди на имущество и Прекъсване на дейността

Застраховка за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения.

Как да закупите продукт

Пишете ни

Моля да изпратите попълнен датиран въпросник и ние ще Ви предоставим оферта.

Пишете ни →

Обадете ни се

В случай, че имате въпроси, моля свържете се с нас

0700 14 251

Обадете ни се →
Защити бизнеса си

Предпазваме вашия бизнес при инциденти водещи до телесни увреждания и материални вреди към трети лица, свързани с пристанищни дейности